Dozór elektroniczny

 

Dozór elektroniczny to system odbywania kary pozbawienia wolności, który od momentu jego wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego cieszy się stale rosnącą popularnością. Dzięki niemu skazany na karę pozbawienia wolności może odbywać ją w miejscu swojego stałego zamieszkania. Polega on na instalacji środków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego, które równocześnie będzie miejscem odbywania przez niego kary oraz nadajnika zamontowanego w bransolecie montowanej na ręce lub też opasce na nodze.

 

Do zalet odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, które odróżniają go od tradycyjnego systemu odbywania kary pozbawienia wolności zaliczają się m. in.:

 

 • brak konieczności pobytu w zakładzie karnym,

 • możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym,

 • brak konieczności rezygnacji z wykonywanej pracy lub nauki, gdyż dozór elektroniczny pozwala na 12-godzinną przerwę w wykonywaniu kary w ciągu doby.

 

Wszystko to powoduje, że dozór elektroniczny jest atrakcyjną formą odbywania kary pozbawienia wolności, albowiem eliminuje on problemy związane z powrotem do życia w społeczeństwie pojawiające się po zakończeniu odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

 

Aktualnie, w wyniku częstych zmian przepisów warunkujących możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazani często nie wiedzą, czy przysługuje im prawo do złożenia wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Podczas spotkania z nami rzetelnie przeanalizujemy sytuację skazanego i udzielimy informacji o możliwości ubiegania się o odbycie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego oraz udzielimy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku.

 

Chcąc zapewnić pełną skuteczność działań oferujemy kompleksowe prowadzenie sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, tj.:

 

 • profesjonalne sporządzenie wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,

 • przygotowanie stosownych dokumentów,

 • reprezentację Klientów przed Sądem.

 

Prawo Spadkowe

 

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa spadkowego. Oferujemy wsparcie przy dochodzeniu praw należnych ze spadku i ochronie interesów spadkobierców.

Udzielamy porad prawnych w kwestiach związanych z m.in.:

 

 • rozporządzeniami na wypadek śmierci, w tym sporządzaniu testamentów oraz zawieraniu umów spadkowych,

 • odpowiedzialnością za długi spadkowe,

 • możliwością ochrony spadkobiercy przed ewentualnymi długami,

 • prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,

 • prowadzeniem spraw o zachowek,

 • doradzamy w przedmiocie odpowiedzialności za długi spadkowe, sposobu przyjęcia lub odrzucenia spadku,

 • wydziedziczeniem oraz uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

 

W ramach prawa spadkowego, Kancelaria oferuje profesjonalne sporządzenie pism procesowych, reprezentację przed Sądami oraz udział w rozmowach między Stronami sporu.

 

Polisolokaty

 

Kancelaria oferuje fachowe wsparcie na każdym etapie postępowania ws. polisolokat – począwszy od etapu przedsądowego, aż do etapu egzekucyjnego.

 

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i zapewniamy możliwie szerokie wsparcie osobom poszkodowanym:

 

 • podejmiemy rokowania z ubezpieczycielem celem szybkiego odzyskania nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych,

 • złożymy w Twoim imieniu pozew o zapłatę nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych z polisolokaty,

 • przeanalizujemy klauzule niedozwolone w umowach dot. polisolokat,

 • sprawdzimy, czy masz szanse na odzyskanie pieniędzy z pobranych opłat likwidacyjnych.

 

Odszkodowania i zadośćuczynienia

 

Kancelaria prowadzi sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych. Świadczymy obsługę prawną na najwyższym poziomie, a radca prawny służy fachowym wsparciem na każdym etapie dochodzenia należności.

 

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 

 • postępowania o uzyskanie renty dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku różnego rodzaju zdarzeń,

 • odszkodowania w związku ze zniszczeniem mienia,

 • zadośćuczynienia związane ze śmiercią bliskiej osoby, która zginęła np. wskutek wypadku samochodowego,

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w drodze do pracy.

 

Antywindykacja

 

Swoje usługi kierujemy także dla dłużników – ponieważ specjalizujemy sięw windykacji, wiemy także jak jej przeciwdziałać. Wiemy jak bronić się przed nakazem zapłaty oraz jak bronić się przed komornikiem. Jeżeli firma windykacyjna lub komornik sądowy żąda zapłaty długu, pomożemy klientowi przed negatywnymi skutkami finansowymi. Klient ma szansę odzyskać płynność finansową, uwolnić swoje rachunki bankowe, w tym wynagrodzenie za pracę.

 

Windykacja należności

 

Kancelaria oferuje pełną obsługę w zakresie dochodzenia należności wynikających m.in. z niezapłaconych faktur, zaległych pożyczek, kar umownych, zaległości czynszowych, niewykonanych zobowiązań umownych. Oferujemy wsparcie i pomoc prawną w odzyskaniu zadłużenia zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Sposób prowadzenia windykacji należności dostosujemy do konkretnej sytuacji z uwzględnieniem zarówno sytuacji wierzyciela, jak i dłużnika.

 

Usługi Kancelarii obejmują wsparcie na każdym etapie windykacji należności m.in.:

 

 • na etapie przedsądowym - próba zawarcia ugody na drodze postępowania przedsądowego (sporządzenie wezwania do zapłaty oraz ewentualne negocjacje),

 • na etapie sądowym - sporządzenie pozwu oraz reprezentacja Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego,

 • na etapie egzekucyjnym – sporządzenie oraz skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej Kancelarii Komorniczej (w tym także: monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz reprezentowanie na tym etapie Klienta).

 

Kancelaria prowadzi również postępowania sądowe przeciwko członkom zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce.

 

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 

Biorąc pod uwagę specyfikę i przenikanie się wzajemne spraw rodzinnych i opiekuńczych, Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie we wszystkich aspektach spraw rodzinnych i opiekuńczych. Kancelaria świadczy usługi z uwzględnieniem specyfiki spraw rodzinnych, stawiając na komfort i dyskrecję Klienta. Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego to zarówno pomoc doraźna (porady prawne), jak i pomoc w opracowaniu pism procesowych oraz reprezentacja na etapie postępowania sądowego.

 

Oferta Kancelarii obejmuje przygotowanie m.in.:

 

 • pozwów o rozwód,
 • pozwów o separację,

 • wniosków o podział majątku wspólnego

 • pozwów o alimenty lub o podwyższenie alimentów,

 • pozwów o ustalenie kontaktów z dzieckiem strony.

 

Upadłość Konsumencka

 

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne. Udzielamy osobom zadłużonym pomocy prawnej, która obejmuje w szczególności:

 

 • ocenę spełnienia warunków do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną również w trakcie całego postępowania upadłościowego, już po ogłoszeniu upadłości, w tym reprezentację przed Sądem, syndykiem oraz przy negocjacjach z wierzycielami.

 

Usługi Prawne dla Klientów Indywidualnych

Kancelaria

Designed by Photo & Design

Copyright © 2021 Wojciech Lepiarczyk

Skontaktuj się z nami

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości

RODO

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

podanych w formularzu kontaktowym przez Administratora

w celu i w zakresie niezbędnym do kontaktu informacyjnego
tj. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość,
za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Lepiarczyk,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Lepiarczyk,
ul. 3 Maja 30a, 44-200 Rybnik,
NIP: 642 05 75 07. Więcej informacji na temat
przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana - dziekujemy
Proszę wypełnić i zaznaczyć wszystkie pola!

Budynek Business Center K1

44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30a

NIP: 642 305 75 07

Tel.: +48 505 664 351

E-mail: kancelaria@wojciechlepiarczyk.pl